fbpx

Hvem er vi?

Telemark og Vestfold Utvikling AS ble etablert oktober 2004. Høsten 2017 ble selskapet i sin helhet kjøpt opp av PEAB Eiendomsutvikling AS, men fortsatt under navnet Telemark Vestfold Utvikling AS (TVU) . Selskapet skaffer tomteområder og utvikler disse med hovedfokus på boligformål. Vi utvikler prosjektene og selger disse som nøkkelferdige enheter. Prosjektene våre er alt fra store leilighetprosjekter til mindre småhusprosjekter. Vi er alltid på søk etter attraktive tomteområder og eiendomsbesittere som ønsker å utvikle prosjekter og områder for boligformål eller salg av områder vi kan kjøpe.

Kontakt oss

Nytt felt

Kontaktinformasjon

Infanterivegen 16 – 3734 Skien

Sentralbord: 35 54 33 10